Tienda
Tienda
Distribuidora
Distribuidora
Editorial
Editorial
Cooperativa
Cooperativa
Contacto
Contacto
Solidaridad
Solidaridad
Enlaces
Enlaces
Apoyo mutuo
Apoyo mutuo
Usuari:
Contrasenya:

7a Trobada d’Infraestructures Llibertàries

2018.06.27 08:51h

Companyes, ens fa molta il·lusió convidar-vos  a la 7a  Trobada d’Infraestructures
Llibertàries
, que es durà a terme els propers 19, 20 i 21 d’octubre a Kan Pasqual.

Per infraestructures llibertàries entenem projectes constructius o creatius que ampliïn
les nostres capacitats de lluitar contra les estructures de dominació i opressió com
són el patriarcat, el capitalisme i l’Estat, i que generin noves possibilitats de posar en
pràctica el suport mutu i les relacions comunals.
La trobada no és un espai de consens ni de centralització i mai ha tingut una sola
línia ideològica. Des del principi, la intenció ha sigut crear un espai lliure de partits
polítics o organitzacions paraestatals.
Confiem en que cada col·lectiu o individu pugui decidir si té sentit participar en
aquesta iniciativa. Fins al moment han estat presents projectes en els àmbits de
l’educació   lliure,   la   criança,   la   impressió   i   l’edició   de   propaganda   i   llibres,
l’autogestió   de   la   salut,   el   bricolatge,   les   ràdios   lliures   i   altres   mitjans   de
contrainformació,   l’alimentació,   l’habitatge,   la   informàtica,   la   recuperació   de   la
tecnologia, la recuperació de coneixements artesanals o la recuperació de la terra.
Hem debatut temes des de com establir una economia de regal o com defensar
l’autonomia dels nostres projectes davant els múltiples tipus de subvencions, fins a
com fer front a la repressió, tant quan afecta els  nostres projectes com quan el cop
cau sobre un altre entorn de lluita.
L’objectiu de la trobada és en primer lloc generar un espai on les persones que hi
participen puguin formar vincles entre projectes alliberadors per compartir recursos i
experiències, i potenciar xarxes d’intercanvi i de suport mutu que vagin en contra de
la lògica del mercat. També es busca recolzar a persones que vulguin començar nous
projectes   d’infraestructura,   compartint   materials   i   experiències;   fomentar
l’aprenentatge   de   capacitats   i   coneixements   artesanals   i   realment   útils   per
l’autoorganització de la vida; possibilitar el nivell de coordinació entre projectes que
les persones integrants vegin fructuós i necessari, així com crear una consciència de
poder col·lectiu entre la gran diversitat de projectes constructius que existeixen.

Salut i fins aviat!!!